Kas yra NPD ir kaip jis taikomas?

 Dažnai užduodamas klausimas tvarkant įdarbinimo dokumentus: kas yra NPD ir ar reikia jį taikyti? 
Mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) yra taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms ir mėnesio NPD dydis priklauso nuo tokių pajamų sumos. Metams pasibaigus, įvertinamos gyventojo metinės pajamos (GMP) ir nuo GMP apskaičiuojamas metinis NPD. Jei jo GMP bus didesnės nei su darbo santykiais susijusios pajamos, nuo kurių buvo skaičiuojamas NPD, todėl gyventojas, teikdamas metinę pajamų deklaraciją, turės grąžinti GPM nuo per daug pritaikyto mėnesio NPD ar jo dalies.

Mėnesio NPD:

  1. Maksimalus mėnesio NPD - 625 €, taikytinas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršija 840 € ;
  2. Gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį didesnės nei 840 €, tačiau neviršija 1926 € sumos taikytinas mėnesio NPD  apskaičiuojamas pagal formulę:
    Mėnesio NPD = 625 – 0,42 × (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 840 €) ;
  3. Gyventojams, kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį yra didesnės nei 1926 € suma, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę:
    Mėnesio NPD = 400 – 0,18 × (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 642 €).

Mėnesio NPD:

  1. Metinis 7 500 € NPD taikomas gyventojams, kurių GMP neviršija 12 MMA (10 080 €) sumos;
  2. Gyventojams, kurių GMP yra didesnės nei 12 MMA (10 080 €), bet neviršija 23 112 € sumos, metinis NPD apskaičiuojamas pagal formulę:Metinis NPD = 7 500 – 0,42 × (GMP – 10 080 €);
  3. Maksimalus mėnesio NPD - 625 €, taikytinas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršija 840 € ;

Šaltinis:
https://www.vmi.lt/evmi/npd-pnpd-taikymas-20-str.-1

Technikas (-ė)
Brošiūruotojas (-a)
Atrankų vadybininkas (-ė)
Technikas (-ė)
Brošiūruotojas (-a)
Atrankų vadybininkas (-ė)